crisis

Never waste a good crisis

Krisis: A turning point A wide variety of crises were discussed during the STOSO Congress titled…


Terug naar de kern

In tijden van crisis hoor je het vaak: we moeten terug naar de basis. Een terecht instinct want…